Solenergi og fremtiden

Over hele kloden har vi mennesker et enormt energiforbrug, og forbruget er stigende. Det vil uvægerligt føre til problemer, idet vi allerede i dag spiller hasard med vores fremtid gennem vores overforbrug af ressourcer. Sammen med klimaudledning og forurening er energiforbruget den helt store udfordring, som vi er nødt til at løse, hvis kommende generationer også skal have en jord at leve på. Hvordan skaber vi mere energi uden at øge klimaudledningen og dermed bidrage til at ødelægge jorden endnu mere? Til at begynde med kan vi tage UV-briller på og kigge opad.

Solen er nemlig en energikilde, som producerer 9.000 gange mere energi, end vi – trods vores overforbrug – bruger på en dag. Vi har altså adgang til en energikilde, som er grøn, leverer større effekt og desuden er billig i drift. Vi er nødt til at foretage en hurtig omstilling og lade solenergi spille en større rolle i vores hverdag. Heldigvis ser det ud til at blive virkelighed.

Over hele verden satser man på solenergi, og ét land skiller sig ud fra alle andre: Kina. De bliver ofte, og med god grund, kritiseret for deres voldsomme forurening. Landet har ekstreme problemer med forurening, som blandt andet har ført til store problemer for indbyggerne i Kinas større byer, især Beijing, hvor man ofte ikke kan se en hånd for sig på grund af et tykt lag smog. Smog, som jo bare er et andet ord for udstødningsgasser og anden forurening.

Det kinesiske vidunder viser vejen for solenergi

Kina er klassens slemme dreng, men meget tyder på, at de i fremtiden kan score topkarakterer og blive bannerfører for vedvarende energi takket være deres enorme satsning på solenergi. I dag får stort set hver eneste skyskraber i Kina installeret solpaneler, som opfanger solens energi, der omdannes til el. Det giver et grønt og effektivt kredsløb uden udstødningsgasser og klimaudledning.

På denne måde kan man også droppe opvarmning med klimaskurke som kul, træ og olie. Derudover er det også værd at fremhæve Kinas bestræbelser på at mindske bilkørsel i landet.

Det tager tid at skabe forandringer i et så stort land – afstandene og den ekstremt store befolkning spiller naturligvis ind – men det handler om at få folk til at ændre indstilling samt at forandre hele landets infrastruktur. Kina har fået øjnene op for klimatruslen og er allerede godt på vej mod at gennemføre en grøn omstilling, hvilket gør dem til en af duksene på klimaområdet. Spørgsmålet er, hvorfor vi ikke er lige så omstillingsparate i Norden? Vi har mere stabile økonomier, kortere afstande og færre indbyggere. Det burde være de nordiske lande, der gik forrest.

Solenergi i Danmark og Sverige?

I Danmark er det af naturlige årsager vindenergi, der har førsteprioritet. I Sverige har man prioriteret andre satsninger, og især vandkraft har stået højt på dagsordenen. Mange privatpersoner er dog blevet selvforsynende og har til en vis grad fravalgt de store elselskaber ved i stedet at bruge solenergi som energikilde. I mange tilfælde kan man få tilskud til solpaneler, og der kan også være en økonomisk gevinst at hente.

Mange af de husstande, der har valgt at montere solpaneler på taget, har nemlig energi nok til at opfylde deres eget behov og ikke mindst et overskud, som de kan sælge videre til netop elselskaberne. Der er altså tale om en win-win-situation, hvor man ud over at bidrage til en bedre verden også kan få lidt flere penge at gøre godt med i husholdningsbudgettet.

Den eneste indvending mod solpaneler handler egentlig om æstetikken. Meget kan man sige om solpaneler, men de er ikke specielt kønne at se på. Det kan en svensk nyskabelse dog lave om på. Virksomheden Soltech har nemlig skabt transparente solpaneler, som ikke er lige så synlige som de almindelige sorte paneler. Set i lyset af ovenstående kommer det næppe som nogen overraskelse, at Soltechs største marked er Kina, men vi tror på, at de nye solceller snart vil være at finde på taget af private husstande i Danmark, Sverige, Norge og Finland.

Solenergi er fremtiden – og heldigvis er fremtiden her allerede.

 

Hvordan kan I skære ned på forretningsrejserne?

Hvert eneste lille skridt tæller, når vi skal skabe en bedre verden med mindre CO2-udledning. Som det ser ud i dag, er vi på vej ind i en blindgyde, som vi ikke kan slippe ud af igen. Der skal gøres noget, og det skal være nu. Klimaudfordringen er kompliceret, fordi den er svær at forholde sig til, og det er vanskeligt at sætte sig ind i, hvad alting betyder. Det bliver hurtigt abstrakt, når der tales om stigende havniveauer, en varmere planet og de forfærdelige konsekvenser, som det vil medføre.

Når alle så ovenikøbet peger fingre ad hinanden, ender vi i en betændt konflikt, som er svær at løse. Man tænker måske, at det kan være lige meget, om man tager bilen, flyver eller spiser kød. ”Så længe u-landene bliver ved med at forurene, betyder mit bidrag jo ingenting”. Men det gør det.

Som sagt: Alt tæller. Det gælder både for os som privatpersoner og for virksomheder. Vi ser nærmere på sidstnævnte, for en forandring på virksomhedsniveau kan gøre en stor forskel. I dag har vi rig mulighed for at få hjælp af teknologien og dermed undgå at rejse. Derudover kan virksomheder slippe for enorme udgifter. Tænk på, at flyrejse, hotel og forplejning sjældent er gratis, og at man ved at ændre indstilling og investere i nye løsninger kan gøre en stor forskel.

Her er tre forslag til investeringer, som virksomheder kan foretage og spare både tid og penge og desuden gøre miljøet en tjeneste.

Tre investeringer, som gør en forskel

  • Videokonferencesystem: For at holde møder har du kun brug for et mødelokale og et avanceret system til videokonferencer. Systemet fungerer upåklageligt, uanset om du skal holde møde med investorer i Japan, Tyskland eller USA. Ved at vælge en cloudbaseret tjeneste får du yderligere fordele. I virkeligheden er det mærkeligt, at folk overhovedet tager på forretningsrejser, når der findes så avancerede systemer. Så vigtigt er et håndslag heller ikke, og du skal ikke være urolig for, at afstanden virker fremmedgørende. De nye videokonferencesystemer skaber en illusion af, at man befinder sig i det samme lokale. Og så er det godt for både økonomien og miljøet. Kan det blive bedre?
  • Nye telefonsystemer På samme måde – om end i mindre skala – kan nye telefonsystemer være med til at skabe et mere effektivt arbejdsmiljø og et lidt bedre miljø. I dag er vi ikke bundet til vores kontor, og vi har et langt større behov for fleksibilitet. Takket være moderne telefonsystemer kan man gå skridtet videre og forvandle sit hjem – eller andre dele af byen og verden – til et kontor. Med et nyt telefonsystem giver du dine kunder mulighed for hurtigt at komme i kontakt med den rigtige person, du kan stille dem videre, og du kan lade flere personer deltage i forskellige møder. Derudover kan man som virksomhed også sænke sine omkostninger til lokaler og dermed frigøre midler til andre ting. En fremragende investering.
  • Elcykler: I større byer som København og Stockholm kan elcykler være et velfungerende alternativ, som giver de ansatte mulighed for hurtigt at transportere sig mellem kontor, hjem og kunder. I Sverige kan man desuden få statsstøtte til køb af elcykler. Det er en fremtidsløsning, som én gang for alle kan mindske biltrafikken i centrum af vores storbyer, og el er desuden et ekstremt miljøvenligt drivmiddel. Man kan desuden cykle utroligt langt på elcyklerne, før de skal lades – helt op til 100 kilometer mellem hver opladning – hvilket også er en fordel.