Solenergi og fremtiden

Over hele kloden har vi mennesker et enormt energiforbrug, og forbruget er stigende. Det vil uvægerligt føre til problemer, idet vi allerede i dag spiller hasard med vores fremtid gennem vores overforbrug af ressourcer. Sammen med klimaudledning og forurening er energiforbruget den helt store udfordring, som vi er nødt til at løse, hvis kommende generationer også skal have en jord at leve på. Hvordan skaber vi mere energi uden at øge klimaudledningen og dermed bidrage til at ødelægge jorden endnu mere? Til at begynde med kan vi tage UV-briller på og kigge opad.

Solen er nemlig en energikilde, som producerer 9.000 gange mere energi, end vi – trods vores overforbrug – bruger på en dag. Vi har altså adgang til en energikilde, som er grøn, leverer større effekt og desuden er billig i drift. Vi er nødt til at foretage en hurtig omstilling og lade solenergi spille en større rolle i vores hverdag. Heldigvis ser det ud til at blive virkelighed.

Over hele verden satser man på solenergi, og ét land skiller sig ud fra alle andre: Kina. De bliver ofte, og med god grund, kritiseret for deres voldsomme forurening. Landet har ekstreme problemer med forurening, som blandt andet har ført til store problemer for indbyggerne i Kinas større byer, især Beijing, hvor man ofte ikke kan se en hånd for sig på grund af et tykt lag smog. Smog, som jo bare er et andet ord for udstødningsgasser og anden forurening.

Det kinesiske vidunder viser vejen for solenergi

Kina er klassens slemme dreng, men meget tyder på, at de i fremtiden kan score topkarakterer og blive bannerfører for vedvarende energi takket være deres enorme satsning på solenergi. I dag får stort set hver eneste skyskraber i Kina installeret solpaneler, som opfanger solens energi, der omdannes til el. Det giver et grønt og effektivt kredsløb uden udstødningsgasser og klimaudledning.

På denne måde kan man også droppe opvarmning med klimaskurke som kul, træ og olie. Derudover er det også værd at fremhæve Kinas bestræbelser på at mindske bilkørsel i landet.

Det tager tid at skabe forandringer i et så stort land – afstandene og den ekstremt store befolkning spiller naturligvis ind – men det handler om at få folk til at ændre indstilling samt at forandre hele landets infrastruktur. Kina har fået øjnene op for klimatruslen og er allerede godt på vej mod at gennemføre en grøn omstilling, hvilket gør dem til en af duksene på klimaområdet. Spørgsmålet er, hvorfor vi ikke er lige så omstillingsparate i Norden? Vi har mere stabile økonomier, kortere afstande og færre indbyggere. Det burde være de nordiske lande, der gik forrest.

Solenergi i Danmark og Sverige?

I Danmark er det af naturlige årsager vindenergi, der har førsteprioritet. I Sverige har man prioriteret andre satsninger, og især vandkraft har stået højt på dagsordenen. Mange privatpersoner er dog blevet selvforsynende og har til en vis grad fravalgt de store elselskaber ved i stedet at bruge solenergi som energikilde. I mange tilfælde kan man få tilskud til solpaneler, og der kan også være en økonomisk gevinst at hente.

Mange af de husstande, der har valgt at montere solpaneler på taget, har nemlig energi nok til at opfylde deres eget behov og ikke mindst et overskud, som de kan sælge videre til netop elselskaberne. Der er altså tale om en win-win-situation, hvor man ud over at bidrage til en bedre verden også kan få lidt flere penge at gøre godt med i husholdningsbudgettet.

Den eneste indvending mod solpaneler handler egentlig om æstetikken. Meget kan man sige om solpaneler, men de er ikke specielt kønne at se på. Det kan en svensk nyskabelse dog lave om på. Virksomheden Soltech har nemlig skabt transparente solpaneler, som ikke er lige så synlige som de almindelige sorte paneler. Set i lyset af ovenstående kommer det næppe som nogen overraskelse, at Soltechs største marked er Kina, men vi tror på, at de nye solceller snart vil være at finde på taget af private husstande i Danmark, Sverige, Norge og Finland.

Solenergi er fremtiden – og heldigvis er fremtiden her allerede.